سال 1398  سال رونق توليد
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
پرچم استان آذربایجان شرقی
logo
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها

این بخش در کنار سایر بخشهای معاونت محیط انسانی و ظیفه نمونه برداری از پساب واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و معدنی و اکوسیستمهای آبی و منابع آب زیر زمینی و انجام آزمایشهای بیولوژیکی و شیمیائی را برعهده دارد که اطلاعات حاصله برای اهداف مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
متون عمومی
آزمایشگاهها
آزمایشگاهها

این بخش در کنار سایر بخشهای معاونت محیط انسانی و ظیفه نمونه برداری از پساب واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و معدنی و اکوسیستمهای آبی و منابع آب زیر زمینی و انجام آزمایشهای بیولوژیکی و شیمیائی را برعهده دارد که اطلاعات حاصله برای اهداف مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::