متون عمومی
1391/12/21 دوشنبه بررسی آلودگی آب و خاک
بررسی آلودگی آب و خاک

این بخش در زمینه های زیر قسمتی از وظایف محیط زیست انسانی را انجام می دهد
 -بررسی و شناخت اثرات کمی و کیفی آلودگی آب و خاک ناشی از منابع مختلف آلوده کننده آن  -  بررسی ، ارائه و طرق کاهش آلودگی های آب و خاک و پیش بینی وضعیت آینده با توجه به ظرفیت قابل تحمل آن
 - اعمال استانداردها وضوابط مربوط به منابع و مواد آلوده کننده
 -  بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری از منابع آب و ارائه پیشنهادات لازم برای استفاده بهینه ازاین منابع
 -  انجام مطالعات لازم به منظور کنترل فاضلابهای صنعتی و خانگی و تاسیسات عمومی
 -  برنامه ریزی و تعیین اولویت برای انجام پژوهش ها و اقدامات مریوط به جلوگیری از آلودگی آب و خاک ناشی از مواد زائد جامد ، زباله ، فاضلابها،مصرف سموم و آفت کش ها و کود های شیمیایی و برنامه ریزی در این زمینه با هدف به حداقل رساندن ضایعات با استفاده مجدد ار آنها
 
-  انجام بررسی های لازم در زمینه الگوهای مصرف ناسازگار با محیط به منظور ارائه الگوهای مناسب کاهش پسماندها و نحوه مدیریت پسماند 
-  بررسی پیامدهای زیست محیطی ناشی از زمین لرزه و رانش زمین و انجام اقدامات مقتضی در این زمینه
 -  به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به آلودگی آب و خاک وهمکاری با سایر بخشهای محیط زیست انسانی و طبیعی
 
-  تهیه اطلاعات به منظور ارائه هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی آب و خاک و ارائه راه حل های رفع آلودگی ها
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::