متون عمومی
1391/12/21 دوشنبه بخش ارزیابی زیست محیطی

بخش ارزیابی زیست محیطی

این بخش در زمینه های زیر قسمتی از وظایف محیط زیست انسانی را عهده دار می باشد
•همکاری با معاونت محیط طبیعی در زمینه بررسی در زمینه چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی قابل تجدید وغیر قابل بمنظور حفظ و تداوم بازدهی این منابع
•  تحقیق در زمینه امکانات پیشگیری از زیانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی برعوامل زیست محیطی و نیز ارائه گزینه هائی که از کمترین اثرات نامطلوب بر محیط زیست برخوردار باشند .
•  مطالعه در زمینه مسائل زیست میحطی ناشی از جمعیت و محیط زیست مصنوع به منظور ارائه گزینه های مناسب جهت پیشگیری از بروز اثرات سوء جابجائی ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و سایر پدیده های شهر نشینی در محیط زیست
•  بررسی ارزیابی کلیه طرحهای عمرانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی شهری و کشاورزی به منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست و یا کاهش تخریب تا  حداقل ممکن
• بررسی و تحقیق به منظور شناخت علل بروز اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه شهری ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و تولیدی بر محیط زیست و ارائه گزینه های مناسب جهت کاهش و یا جبران اثرات نامطلوب آنها

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::