منو
بيشتر
متون عمومی
1400/1/29 یکشنبه
logo
1400/1/21 شنبه
1398/5/15 سه‌شنبه
1396/2/28 پنجشنبه
استعلام بهای خدمات خودرویی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی 1396
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نظر دارد خدمات خودرویی را از طریق برگزاری مناقصه محدود به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید ، لذا از آن شرکت محترم خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 31/02/96 مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی در قالب فرمتهای مربوطه ذیل تکمیل و به دبیرخانه اداره کل ارسال نماید.
 

سامانه ستاد - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


 

جهت دریافت اسناد استعلام کلیک نمایید
1395/6/16 سه‌شنبه
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی
1395/06/16

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد حفاظت فیزیکی بخشهایی از مناطق چهار گانه تحت مدیریت استان را به منظور جلوگیری از هرگونه شکار، صید، تخریب وتصرف اراضی ملی، ایجاد آلودگی وآتش سوزی در جنگلها و مراتع به وسعت 320000 هکتار و دستگیری متخلفین و ارجاع پرونده به مراجع قضایی از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه،به مدت ده ماه با انجام مناقصه یک مرحله ای به یکی از شرکتهای دارای صلاحیت در امر حفاظت مناطق واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثر تا تاریخ 95/07/13 مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی در قالب فرمت مربوطه، که در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) و سامانه الکترونیک دولت قرارداده شده اند، تکمیل و در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه این اداره کل واقع در تبریز چهارراه آبرسان ـ خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال نمایند و ضمنا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام گردد.

 
**** برای دریافت اسناد آگهی مناقصه روی لینک زیر کلیک نمایید:****

شرایط عمومی و اختصاصی

شرح مناقصه

برگه پیشنهاد قیمت

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/3/30 یکشنبه

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی شبکه بی سیم

تاریخ درج آگهی:1395/03/30

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای عملیات حفاظتی و احیاء اکولوژیکی بخش های خشک شده دریاچه ارومیه و به منظور افزایش حفاظت فیزیکی مناطق تالابی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، خرید، نصب و راه اندازی شبکه بی سیم در حوضه دریاچه ارومیه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی به یکی از شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 95/04/10 مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی در قالب فرمت مربوطه، که در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) و سامانه الکترونیک دولت قرارداده شده اند، تکمیل و در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه این اداره کل واقع در تبریز چهارراه آبرسان خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال نمایند

   **** برای دریافت اسناد آگهی مناقصه روی لینک زیر کلیک نمایید:****

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی


مشخصات فنی استعلام بی سیم


****برای دریافت برگه پیشنهادی قیمت روی لینک زیر کلیک نمایید****

برگه پیشنهاد قیمت شبکه بی سیم


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/3/26 چهارشنبه

**جدید/ اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی تکمیل و ارتقاء سیستم دوربین مدار بسته

تاریخ درج آگهی: 95/03/26

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای عملیات حفاظتی و احیاء اکولوژیکی و به منظور افزایش حفاظت فیزیکی تالاب قوری گول از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تکمیل و ارتقاء سیستم دوربین مدار بسته در تالاب بین المللی قوری گول را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به یکی از شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثرتا مورخه  1395/04/06 مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی در قالب فرمت مربوطه، که در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) و سامانه الکترونیک دولت قرارداده شده اند، تکمیل و در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه این اداره کل واقع در تبریز چهارراه آبرسان خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال نمایند.   


مشخصات عمومی


اسناد فنی

نقشه پیوستی


برگ پیشنهاد قیمت


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1395/3/20 پنجشنبه

آگهی مناقصه عمومی
       تاریخ درج آگهی:1395/03/20

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای عملیات حفاظتی و احیاء اکولوژیکی بخش های خشک شده دریاچه ارومیه و به منظور افزایش حفاظت فیزیکی مناطق تالابی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تجهیزات حفاظتی به شرح جدول مندرج در سامانه الکترونیک دولت و پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) خریداری نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری بعد از انتشار نوبت دوم آگهی، نسبت به ارائه قیمت های پیشنهادی خود در پاکت های سربسته ممهور به مهر شرکت به اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان واقع در تبریز چهارراه آبرسان خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال فرمایید. 


   **** برای دریافت اسناد آگهی مناقصه روی لینک زیر کلیک نمایید:****

شرایط عمومی

صورتجلسه پیش از فراخوانلیست تجهیزات مورد نیاز جهت افزایش حفاظت فیزیکی و پایش سواحل شرقی دریاچه ارومیه

«قـرارداد خرید تجهیزات حفاظتی »برگه پیشنهاد قیمت
----------------------------------------------------

1395/3/20 پنجشنبه

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ درج آگهی:1395/03/20

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه ارومیه را به منظور جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در بستر پارک ملی دریاچه ارومیه به طول 220 و به عرض 3 کیلومتر در مرز سیاسی استان آذربایجان شرقی از  شهرستان شبستر تا تالاب قره قشلاق در شهرستان بناب جمعاً به مساحت 690 کیلومتر مربع(69000 هکتار) اعم از شخم، چرای احشام، نهرکنی و برداشت خاک یا نمک بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور و یا تخلیه هرگونه ماده خارجی مثل نخاله، خاک و سایر موارد و همچنین تردد وسایط نقلیه ودستگیری متخلفین و ارجاع پرونده به مراجع قضایی از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه در طول سه ماهه دوم و سوم سال 1395 (به مدت شش ماه) را به یکی از شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید.لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری بعد از انتشار نوبت دوم آگهی، مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی در قالب فرمت مربوطه، که در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) و سامانه الکترونیک دولت قرارداده شده اند، تکمیل و در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه این اداره کل واقع در تبریز چهارراه آبرسان ـ خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال نمایند.      **** برای دریافت اسناد آگهی مناقصه روی لینک زیر کلیک نمایید:****

شرح خدمات حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه ارومیه«شرایط عمومی مناقصه»


                                  «قـرارداد حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه ارومیه »

« برگ پیشنهاد قیمت»-----------------------------------------------

1395/3/20 پنجشنبه

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ درج آگهی:1395/03/20

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای تجهیز و راه اندازی مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه نسبت به خرید سه ایستگاه سنجش ذرات 10 میکرون و سه دستگاه اندازه گیری 10 میکرون با حجم بالا اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط تقاضا می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری بعد از انتشار نوبت دوم آگهی، مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی در قالب فرمت مربوطه، که در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان به آدرس (http://as.doe.ir) و سامانه الکترونیک دولت قرارداده شده اند، تکمیل و در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه این اداره کل واقع در تبریز چهارراه آبرسان ـ خیابان آزادی نرسیده به مسجد طوبی ارسال نمایند.   


   **** برای دریافت اسناد آگهی مناقصه روی لینک زیر کلیک نمایید:****مشخصات عمومی****برای دریافت برگه پیشنهادی قیمت روی لینک زیر کلیک نمایید****


برگه پیشنهاد قیمت----------------------------------------------------------------------------

بيشتر