.
تهدیدات زیست محیطی
1398/1/21 چهارشنبه

تهدیدهای زیست محیطی استان

 • عدم تحقق توسعه پایدار در استان
 • عدم اجرای آمایش سرزمین در استان و عدم لحظ توان اکولوژیک و ظرفیت برد محیط در سیاستگذاریهای توسعه اقتصادی، اجتماعی استان
 • عدم مدیریت منابع آب و بحران آب
 • عدم مدیریت صحیح پسماند (عادی، صنعتی، ویژه و عفونی)
 • عدم مدیریت صحیح فاضلاب و پساب
 • خشک شدن دریاچه ارومیه و ایجاد  نمکزارها و عرصه های حاوی خاکهای شور
 • بیلان منفی آب در تالاب ها و تعارضات عرصه و كسري مخازن آب زیرزمینی و عدم رعایت حق آبه زیست محیطی رودخانه ها
 • وجود آلودگی منابع آب و خاک در برخی از پهنه های استان بالاخص آلایند ه های خطرناک و تجمع آلایند ه ها در بخش زنده اکوسیستم ها
 • بارگذاری صنعتی ناموزون
 • عدم تناسب و تطابق کاربریهای فعلی با نتایج تعیین ظرفیت برد محیط
 • امکان انتشار آلودگی در اثر فعالیت گسلها
 • وجود سلاح بی رویه در دست مردم ( به خصوص افراد ناآگاه) و تهدید جدی برای جمعیت حیات وحش
 • جاده سازي و ويلا سازي در طبيعت بكر استان
 • قطع كريدورهاي حيات وحش با ايجاد شهركهاي صنعتي، راهها و ...
 • تغییر کاربری غير اصولي اراضی در حاشيه تالاب ها
 • ورود پساب های صنعتی و روستایی به تالابها
 • شكار غير مجاز و قاچاق حيات وحش
 • چرای بی رویه دام، شکار غیرمجاز، نابودی پوشش گیاهی، تبدیل اراضی و تغییر کار بریها، بهره برداری غیراصولی از معادن
 • فرسایش خاک سطحی بطور گسترده و بیش از میانگین منطقه
 • آلودگی هوای شهرها و بخصوص کلانشهر تبریز
 • پدیده گرد و غبار
 • فرسوده و غیر استاندارد بودن ناوگان حمل و نقل عمومی

* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *