متون عمومی
1391/12/21 دوشنبه
بانک ژن شمالغرب کشور

1-سال شروع طرح : 1386
2-سال خاتمه طرح : 1387
3-مکان انجام طرح : اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی
4-دستاورد طرح :
-استخراج DNA گونه های مختلف گیاهی و جانوری منطقه با استفاده از تکنیک های ژنتیک مولکولی
-ارزیابی کمی و کیفی DNA های استخراج شده مطابق استاندارد های جهانی
-نگهداری و ذخیره نمونه های DNA بر اساس اصول بین المللی متداول در بانک های ژن و حفظ تنوع زیستی (با اولویت گونه های تهدید شده و در حال انقراض) به عنوان سرمایه ملی 
-استفاده از ذخایر ژنتیکی در جهت بهبود ژنتیک جمعیت گونه های در معرض خطر
-دستیابی به روشهای تکثیر در اسارت گونه های در معرض تهدید و انقراض و ارزیابی آلودگی های زیست محیطی و اثرات ناشی از آن در اکوسیستم ها و روند انقراض گونه ها
-انجام تحقیقات علمی گسترده بر روی ماده خام ژنتیکی گونه های گیاهی و جانوری منطقه در هر زمان بدون تجاوز به طبیعت و تخریب محیط زیست
-امکان مقایسه ژنتیکی چندین نسل از یک گونه (نسل هایی که از بین رفته اند)
-تدوین برنامه های مدیریتی گونه های حیات وحش کشور با استفاده از روش های مدریت ژنتیک و بررسی نمونه های بیولوژیک اعم از خون، پوست، بافت و سلولهای زایشی
-ایجاد بانک اطلاعاتی مبتنی بر DNA و اتصال آن به شبکه بانک ژنی کشور و انجام مطالعات دامنه دار و گسترده در سطح منطقه و کشور
-مطالعات ژنتیک جمعیت برای حفظ و مدیریت صحرایی جمعیت های جانوری و گیاهی و ساماندهی پژوهش ها و تحقیقات به منظور کاربردی شدن مطالعات در حفظ طبیعت و اکوسیستم ها 
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::