1391/12/20 یکشنبه
معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی

به لحاظ تنوع و ظایف در حوزه اداری معاونت محیط طبیعی و نحوه اجرای ضوایط زیست محیطی و ارائه خدمات به ارباب رجوع معاونت مذکور از بخشهای ،زیستگاهها و امور مناطق،امور حیات وحش و آبزیان،موزه تاریخ طبیعی ،بانک ژن ،صدور پروانه تشکیل شده است.

فايلها
mohit tabii.pdf 6.89 MB
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::