اخبار استان

برگزاری جلسه کارگروه مدیریت سبز حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه کارگروه مدیریت سبز حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:در این جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل استاندارد ،شرکت اب و فاضلاب ، شرکت اب منطقه ای ، شرکت گاز ، شرکت برق منطقه ای و سازمان مدیریت پسماند تشکیل یافته بود ، ضمن بررسی عملکرد ادارات فوق الاشاره در فرایند ارزیابی مدریت سبز در دستگاه های اجرایی، در خصوص ضرورت اجرایی شدن مدیریت سبز در تمامی ادارات تاکید گردید.
حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت:اجرای مدیریت سبز یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد که در برگیرنده زیر شاخص های مدیریت پسماند ، مدیریت انرژی ، مدیریت ساختمانها و تجهیزات ، مدیریت مصرف اب ، مدیریت مصرف سوخت و اموزش کارکنان است.
در این جلسه مقرر گردید به لحاظ اهمیت اجرایی شدن مدیریت سبز با کلیه دستگاه اجرایی در خصوص نحوه اجرایی شدن این شاخص مکاتبه و پیگیری گردد و همچنین رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات، ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای ساختمان هاى ادارات و نهادهای دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی و آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از جمله محورهاى بود که در این نشست در خصوص آن بحث و بررسی شد.
بيشتر
سال 1399سال جهش تولید