جوابیه

توضیحات اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی  در خصوص مجوز پروژه هیپ لیچینگ معدن مس سونگون  اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مجوز زیست محیطی پروژه هیپ لیچینگ معدن مس سونگون ارائه کرد.
طرح استخراج و فرآوری مس جزو پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی غیرتفویضی به استان می باشد (توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور بررسی و تصمیم گیری می شود). طرح توسعه مس سونگون(پروژه هیپ لیچینگ) دارای موافقت زیست محیطی در سال ۱۳۹۲ مشروط به رعایت موارد و ضوابط ابلاغی در مجوز از جمله عدم تداخل با منطقه حفاظت شده دیزمار می باشد. ولیکن شرکت مس سونگون نسبت به جابجایی و ساخت و اجرای پروژه در داخل محدوده معدن اقدام نموده که نیاز به اخذ موافقت جدید سازمان حفاظت محیط زیست کشور را دارد. افزودنی است پیگیریهای لازم در این خصوص توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز انجام پذیرفته است.
در ضمن مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر اظهار نظر مدیرکل برداشت شخصی و گزینشی نویسنده از مطالب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی بوده است.
بيشتر