اخبار استان

تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری حقوقی مسأله آلودگی آب رود ارس

تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری حقوقی مسأله آلودگی آب رود ارس

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر پیگیری حقوقی مسأله آلودگی آب رود ارس، دستور داد کمیته ویژه‌ای با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و عضویت دستگاه‌های متولی در این خصوص تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: محمدرضا پورمحمدی در جلسه بررسی آلودگی آب رود ارس، همچنین جلب مشارکت استان‌های واقع در حاشیه این رود را در این زمینه خواستار شد و گفت: دستگاه‌های مسئول برای پیگیری این مسأله، راهکارهای عملی و قابل ارزیابی ارائه کنند.
 وی با اشاره به انجام مطالعات آلودگی آب ارس با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید در این مباحث بیشتر مشارکت کنند، چراکه گزارش‌های علمی و دانشگاهی برای تمام مجامع قابل پذیرش است.
 
پورمحمدی با اشاره به اینکه براساس این مطالعات، منشأ آلودگی آب ارس فقط مربوط به آن سوی مرز نیست، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواست تا منشأ آلودگی‌های مربوط به داخل مرزهای استان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.
 
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص آلودگی‌های مربوط به معادن مس ارمنستان نیز با بیان اینکه مباحث زیست‌محیطی باید فارغ از مباحث سیاسی پیگیری شود، اقدام حقوقی مناسب از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان را خواستار شد.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به اینکه آلودگی آب ارس از سال 1385 مطرح است، گفت: مستندسازی و نمونه‌برداری‌های لازم در این خصوص انجام شده و موضوع باید از جنبه حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.
 
حمید قاسمی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطالعه‌ای را درخصوص منشأ آلودگی آب ارس و تأثیرات آن بر محیط زیست منطقه انجام داده است.
 
در این جلسه دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه بررسی آلودگی آب رود ارس، همچنین جلب مشارکت استان‌های واقع در حاشیه این رود را در این زمینه خواستار شد و گفت: دستگاه‌های مسئول برای پیگیری این مسأله، راهکارهای عملی و قابل ارزیابی ارائه کنند.
 
وی با اشاره به انجام مطالعات آلودگی آب ارس با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید در این مباحث بیشتر مشارکت کنند، چراکه گزارش‌های علمی و دانشگاهی برای تمام مجامع قابل پذیرش است.
 
پورمحمدی با اشاره به اینکه براساس این مطالعات، منشأ آلودگی آب ارس فقط مربوط به آن سوی مرز نیست، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواست تا منشأ آلودگی‌های مربوط به داخل مرزهای استان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.
 
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص آلودگی‌های مربوط به معادن مس ارمنستان نیز با بیان اینکه مباحث زیست‌محیطی باید فارغ از مباحث سیاسی پیگیری شود، اقدام حقوقی مناسب از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان را خواستار شد.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به اینکه آلودگی آب ارس از سال 1385 مطرح است، گفت: مستندسازی و نمونه‌برداری‌های لازم در این خصوص انجام شده و موضوع باید از جنبه حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.
 
حمید قاسمی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطالعه‌ای را درخصوص منشأ آلودگی آب ارس و تأثیرات آن بر محیط زیست منطقه انجام داده است.
علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از اقدامات ملی در خصوص رفع آلودگی آب رودخانه ارس را ارائه و گفت: پرونده آلایندگی آب رودخانه ارس توسط ارمنستان به مراجع قضایی و وزارت امور خارجه جهت تشکیل پرونده حقوقی ارسال می شود.
 
در این جلسه  گزارش مطالعات مستندسازی خسارت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی آلودگی آب رودخانه ارس ارائه شد که بر اساس آن جوامع محلی، دام‌ها، محصولات کشاورزی و محیط زیست منطقه در معرض این آلودگی هستند.
 
این گزارش همچنین بر لزوم پایش‌های دقیق‌تر نسبت به تأثیرات آلودگی آب ارس و ابعاد خسارت‌های زیست‌محیطی آن تأکید کرده است.
 
مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و تعدادی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم که در این جلسه حضور داشتند، دیدگاه‌های خود درخصوص ابعاد مختلف آلودگی آب رودخانه ارس و راهکارهای حل این مشکل بیان کردند.
گزارش مطالعات مستندسازی خسارت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی آلودگی آب رودخانه ارس ارائه شد که بر اساس آن جوامع محلی، دام‌ها، محصولات کشاورزی و محیط زیست منطقه در معرض این آلودگی هستند.
 
این گزارش همچنین بر لزوم پایش‌های دقیق‌تر نسبت به تأثیرات آلودگی آب ارس و ابعاد خسارت‌های زیست‌محیطی آن تأکید کرده است.
 
مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و تعدادی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم که در این جلسه حضور داشتند، دیدگاه‌های خود درخصوص ابعاد مختلف آلودگی آب رودخانه ارس و راهکارهای حل این مشکل بیان کردند.

 
بيشتر
سال 1399سال جهش تولید