محیط زیست در رسانه ها
جامعه سالم در گرو محیط زیست سالم محمد جلیلوند در هفته محیط زیست در جمع نماز گذاران نماز جمعه شهر البرز حضور یافت و به عنوان پیش سخنران قبل از خطبه به تشریح مسائل و مشکلات محیط زیست پرداخت

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

جامعه سالم در گرو محیط زیست سالم

محمد جلیلوند در هفته محیط زیست در جمع نماز گذاران نماز جمعه شهر البرز حضور یافت و به عنوان پیش سخنران قبل از خطبه به تشریح مسائل و مشکلات محیط زیست پرداخت

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، محمد جلیلوند رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرزکره زمین را به یک کشتی تشبح کرد و گفت: تک تک ما در حفظ این کشتی مسئولیت داریم و چنانچه هرجای کره خاکی بی مهری به طبیعت شود آسیبی به محیط زیست برسد قطعا همه ساکنین کره خاکی آسیب خواهند دید.

جلیلوند به اهمیت حفظ جنگلها و نقش آنها در تولید اکسیژن و ذخایر نزولات اسمانی اشاره کرد و اظهار کرد: تخریب جنگل هم عواقبی مانند گرم شدن کره زمین،بیابان زایی.جاری شدن سیلهای مخرب و خانمان سوز در پی خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز ادامه داد:  سازمان حفاظت محیط زیست مخالف ایجاد صنعت و اشتغال و اقتصاد نیست.ولی همه این فعالیت ها باید در چهار چوب توسعه پایدار باشد.

جلیلوند اظهار داشت: رشد و شتاب زدگی صنعتی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه محیط زیست این کشورها را دچار چالش نموده و کشور ما هم از ابن موضوع مستثنا نیست و برای برون رفت از این مشکل راهی نیست به جز  قرار گرفتن در چهاچوب توسعه پایدار.

جلیلوند یکی دیگر از معضلات محیط زیستی کشورمان را مبارزه شیمیایی با آفات دانست و از کارشناسان و دست اندر کاران  ترویج وزارت  جهادکشاورزی خواست که کشاورزان را به جای مبارزه شیمایی به مبارزه بیولیژیکی هدایت و تشویق کنند.

در پایان از همه مسئولین و مردم عزیز تقاضای مساعدت و همکاری درحفاظت از محیط زیست نمودن و گفت: جامعه سالم در گرو محیط زیست سالم خواهد بود.

بيشتر