محیط زیست در رسانه ها
انجام معاینه فنی خودروهابا 50 درصد تخفیف در شهرستان بوئین زهرا

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

انجام معاینه فنی خودروهابا 50 درصد تخفیف در شهرستان بوئین زهرا

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، محمد ایران نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوئین زهرا با اعلام این خبر افزود:  به منظور پاسداشت هفته محیط زیست از تاریخ 15 الی 22 خرداد ماه معاینه فنی خود رو ها ئیکه مهلت معاینه فنی آنها منقضی شده است با 50 درصد تخفیف انجام خواهد شد

وی  یکی از عمده ترین معضل آلودگی هوابویژه در شهرهای بزرگ را ناشی از تردد خودروهای دودزا برشمرد و بر انجام به موقع معاینه فنی خودروها در راستای حفظ حقوق شهروندان تاکید کرد

بيشتر