اخبار استان

رابطه محیط زیست و اقتصاد دو سویه است

رابطه محیط زیست و اقتصاد دو سویه است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در نشست با فعالان رسانه ای و زیست محیطی ارسباران گفت:رابطه اقتصاد و محیط زیست یک رابطه دو سویه است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در نشست با فعالان رسانه ای و محیط زیستی ارسباران گفت: رابطه محیط زیست و اقتصاد یک رابطه دو سویه است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در نشست صمیمی با تعدادی از فعالان رسانه ای و محیط زیستی ارسباران با اشاره به اهمیت توسعه پایدار گفت: اقتصاد،جامعه و محیط زیست به مانند حلقه های زنجیر بوده و رابطه اینها کاملا وابسته به هم و دو سویه است.
وی افزود: نباید به بهانه هرکدام از اینها موجب تخریب دیگری شویم چرا که اثرات این سه موضوع متقابل و مکمل یکدیگر باید باشد.
عباس نژاد گفت: بین رشد و توسعه تفاوت وجود دارد به عنوان مثال در رشد اقتصادی بيشتر بر پارامترهاى اقتصادى و كمى همانند درآمد سالانه و تولید تأكيد مى شود ولى در مقابل، «توسعه» تحوّلات و تغييرات زیست محیطی ،فكرى و اجتماعى جامعه در حال رشد را نيز شامل مى گردد و ما بدنبال رویکرد توسعه پایدار در حمایت از واحدهای معدنی و صنعتی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت اکوسیستم ارسباران گفت:توسعه پایدار در ارسباران میتواند ضمن تضمین حفاظت منطقه،معیشت پایدار جوامع محلی را شکوفا و حس مشارکت مردم در حفاظت را تقویت نماید. مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی با استقبال از اجرای طرح های توسعه مبتنی بر طرح مدیریت تفضیلی مناطق حفاظت شده اضافه کرد؛ نباید به بهانه رشد و توسعه شاخصهای زیست محیطی را ندیده گرفت و بلکه باید در کنار مسایل اقتصادی حفاظت محیط زیست را نیز مد نظر قرار داده و توسعه پایدار را در برنامه ریزی و طراحی توسعه مد نظر قرارداد.
بيشتر
سال 1399سال جهش تولید