اخبار استان

مشاور مدیر کل درپیگیری امور رفاهی و معیشتی کارکنان منصوب شد

مشاور مدیر کل درپیگیری امور رفاهی و معیشتی کارکنان منصوب شد

با حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مشاور مدیر کل در پیگیری امور رفاهی و معیشتی کارکنان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: با ابلاغ حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان احمد زاده به عنوان مشاور مدیر کل در پیگیری امور رفاهی و معیشتی کارکنان منصوب شد.
بيشتر
سال 1399سال جهش تولید