اخبار استان

تشدید نظارت بر مراکز دفن پسماند و بی خطر سازی زباله های بیمارستای آذربایجان شرقی در روز طبیعت

در روز طبیعت بنا به دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در سطح استان بر تمامی مراکز دفن پسماند و مراحل بی خطر سازی زباله های بیمارستانی استان نظارت شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: همزمان با روز طبیعت با دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مدیران و کارشناسان ادارت حفاظت محیط زیست شهرستانی از مراکز دفن پسماندو مراحل بی خطر سازی بیمارستانهای استان نظارت کردند.
افزودنی است: این طرح در روز 13 فروردین ماه و در تمامی شهرهای استان انجام شد.
این گزارش می افزاید: هدف از این طرح حفظ محیط زیست ، سلامت و بهداشت عمومی است.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد