اخبار استان

انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی طی حکمی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: حمید قاسمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان طی حکمی محمد حسین اکبری را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل منصوب کرد.
افزودنی است: در این جلسه جمال بابایی معاون توسعه مدیریت و منابع  قبلی به عنوان قائم مقام مدیرکل حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد