تاریخچه

1398/9/9 شنبه معرفی روسای شهرستانها

ردیف

رییس اداره

شهرستان

تلفن

فاکس

1

اشتری

تبریز

33374434

33349476

2

نصوحی

آذرشهر

34594184

34594167

3

قاسم زاده

اسکو

33226232

33228098

4

جمالی

اهر

44332220

44332283

5

فقهی فرهمند

بستان آباد

43344043

43344049

6

لطفی

بناب

37744378

377778027

7

ناری

جلفا

42024227

42024228

8

نعمت پور

خداآفرین

44663037

44663037

9

مهدی زاده

سراب

43229310

43224519

10

طالبی

شبستر

42431099

42421196

11

صابری

عجبشیر

37624081

37634082

12

کلانتری

کلیبر

44442068

44442699

44443895

13

زارع

مراغه

37223513

37246984

37246985

14

اسماعیلی

مرند

42239955

42239966

15

خانم مصری

ملکان

37827221

37827248

16

امیرزاده

میانه

52237597

52225254

17

سیدقمی

ورزقان

44550166

44550262

18

تقی پور

هریس

43434038

43434039

19

غفاری

هشترود

52622743

52622743

20

حسن پور

هوراند

44262254

44262254

21

صادقپور

چاراویماق

52724313

52724313

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها