متون عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

تلفن

فاکس

تلفن همراه

1

عباس نصیری فر

آذرشهر

34237181

34237767

09144914382

2

رضا نصوحی

اسکو

33226232

33226232

09149376427

3

ابوالفضل جمالی

اهر

44332220

44332283

4

محمدرضا فرهمند

بستان آباد

43348040

43348039

09141245515

5

صیاد لطفی

بناب

37744378

37744377

09144824514

6

علی اسماعیلی

جلفا

42024227

42024228

09147766280

7

حمید غفاری

خداآفرین

44663037

44663037

09149154557

8

حیدرعلی امیرزاده

سراب

43229310

43224519

09144314360

9

عباس کاردان

شبستر

42421511

42421196

 

10

افضل اکبری

عجبشیر

37624081

37634082

37224081

09141780877

11

عبدالرضا کلانتری

کلیبر

44442068

44442699

44443895

09143260523

12

عباس کاردان

مراغه

37223513

37246984

37246985

09143146213

13

 

مرکز فسیل شناسی مراغه

37271333

37271444

 

14

ناصر منوچهری

مرند

42239955

42262269

42239966

09141039646

15

میرصادق موسوی

ملکان

37827221

37827248

09144826045

16

امیر قاسم زاده

میانه

52237597

52225254

 

17

میرعلی سید قمی

ورزقان

44552866

44553262

 

18

حسام مهدیزاده

هریس

43434038

43434039

19

جواد اصلانی

هشترود

52622743

52622743

20

شیخ زاده

تبریز

33349476

33349476

09149116976

 

بيشتر