اخبار محیط زیست استان
پسماند
1397/11/11 پنجشنبه تعبیه و ساماندهی باکس های تفکیک از مبدا در سطح شهر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از تعبیه باکس های تفکیک از مبداء در سطح شهر خبر داد .

به گزارش نصر، اصغری با اشاره به مطلب فوق فاز جدید طرح گسترده تفکیک از مبدا در مناطق دهگانه به زودی اجرا شده و به صورت گسترده در سطح شهر نمایان خواهد شد .
 وی گفت: تمامی باکس های مخصوص پسماند خشک پس از بازسازی و رنگ آمیزی نیز به صورت ساماندهی و مکان یابی دقیق آن در محلات مستقر خواهند شد .
اصغری در ادامه تصریح کرد با توجه به پیگیری های معاون خدمات شهری شهرداری تبریز و پس از هماهنگی های صورت گرفته در کمسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز ، تعبیه باکس های مخصوص پسماند خشک در دستور کار قرار گرفته تا خدمت‌رسانی به صورت کامل به شهروندان بعمل آید .

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز با تشریح برنامه ریزی های انجام گرفته برای تفکیک زباله در منازل گفت : مدیریت پسماند در تمامی شهرهای جهان با شاخص‌های شناخته می شود و طرح تفکیک از مبدا تولید کمپوست و تولید انرژی از زباله نمی‌توانند مانع و مداخله‌گر یکدیگر باشند .
 
اصغری در پایان گفت : طرح گسترده تفکیک از مبدا و ساماندهی باکس های مخصوص پسماند خشک در سطح شهر با همکاری و مشارکت معاونت خدمات شهری مناطق ده گانه در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان اجرا می شود.