متون عمومی
منشور اخلاقی سازمان
 
1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی دربرخورد با همکاران و ارباب رجوع .
2- خوش رویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان .
3- راهنمایی به موقع و ارایه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها .
4- فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .
5- ارایه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ،‌ مذهبی و  ) .
6- توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگوئی و ارایه خدمت به آنها .
7- ارایه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب .
8- انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی .
9- خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هدیه .
10- زمان گذاری فعالیت ها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده .
11- انجام فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران .
12- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند .
13- رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه .
14- استفاده از پوشش اسلامی .
15- پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار .
16- استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی دردسترس باشند .
17- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد .
18- جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان .
19- برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی .
20- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی .
21- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن .
22- احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .
23- رعایت قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق .
24- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند .
 25- تهیه و تنظیم منشور مشارکت اجتماعی مردم در امور محیط زیست 
بيشتر
مطالب مرتبط
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::