فراخوان تجلیل از فعالان عرصه صیانت از محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست وتحقق شعار جهش تولید و حفظ محیط زیست برای توسعه پایدار ایران از فعالان عرصه صیانت و حفاظت از محیط زیست تجلیل به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست وتحقق شعار "جهش تولید و حفظ محیط زیست برای توسعه پایدار ایران" و در راستای نهادینه کردن ارتباط بخش های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و خدماتی با حفظ محیط زیست و گسترش و ارتقاء فرهنگ و دانش زیست محیطی در بین احاد جامعه، از فعالان عرصه صیانت و حفاظت از محیط زیست تجلیل به عمل آورد.

اقدامات شاخص فعالان  این عرصه در 4 گروه زیر مورد بررسی و تقدیر قرار خواهند گرفت.

1.    گروه واحدهای صنعتی، معدنی، تولیدی
    صنایع غذایی
    صنایع نساجی
    صنایع چرم
    صنایع سلولزی
    صنایع فلزی
    صنایع کانی غیر فلزی
    صنایع شیمیایی
    صنایع دارویی
    صنایع برق و الکترونیک
    صنایع کشاورزی
    صنایع ماشین سازی

2.    گروه واحدهای خدماتی
    دستگاههای اجرایی
    شهرداری ها
    مراکز آموزشی، فرهنگی، علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها 
    مراکز بهداشتی درمانی
    مراکز گردشگری
    تصفیه خانه های آب و فاضلاب
    مدیریت شهرکهای صنعتی و مسکونی
    سایر مراکز خدماتی

حوزه های عملکرد گروههای  1 و 2:
•    نصب و راه اندازی یا اصلاح سیستم تصفیه و کنترل آلودگی آب، خاک، هوا، صدا و . . .
•    نصب و راه اندازی سیستم بازیافت مواد زاید و اجرای برنامه مدیریت پسماند
•    مدیریت مصرف انرژی، آب و برق و سوخت و جایگزینی انرژی های پاک
•    پیاده سازی نظام مدیریت زیست محیطی واحد و اخذ گواهینامه های زیست محیطی
•    سازگار نمودن چرخه تولید با محیط زیستبا در نظر گرفتن چرخه حیات محصول
•    ایجاد و توسعه فضای سبز مناسب با محیط زیست
•    فعالیت های آموزشی به منظور ارتقا دانش زیست محیطی کارکنان
•    رعایت کلیه استانداردهای زیست محیطی در بخش هوا، صدا، آب، خاک، پسماند و غیره
•    استفاده از منابع و مواد سازگار با محیط زیست و تولید محصولات پاک و نوع بسته بندی در فرایند واحدهای تولیدی
•    بکارگیری فناوریهای نوین و پاک ئر کاهش و حذف فرایندهای خروجی از واحدهای صنعتی و خدماتی
•    بکارگیری انرژی های نو
•    اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین و بازچرخانی آب
•    پیاده سازی نظام مدیریت سبز مطابق با بند "ز" ماده 38 قانون برنامه ششم

3.    گروه رسانه های انبوه دیداری و شنیداری
حوزه های عملکرد گروه 3 
•    خبر مکتوب 
•    گزارش خبری
•    عکس و گزارش تصویری
•    یادداشت و مقاله 
•    تولیدات و نرم افزار های چند رسانه ای

4.    گروه سازمان های مردم نهاد 
حوزه های عملکرد گروه 4
•    دانش افزایی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی
•    مشارکت در برنامه های مناسبتی و نمادین محیط زیستی
•    مشارکت در حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه محیط زیست 
•    مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی
•    مشارکت در حفاظت از محیط زیست شهری
•    مشارکت در حفاظت از محیط زیست طبیعی
•    مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی (آب، خاک و هوا) و کنترل آلاینده ها
•    توسعه پایدار
•    اصلاح الگوی مصرف

متقاضیان شرکت در این فراخوان خلاصه ای از گزارش اقدامات شاخص محیط زیستی خود را حداکثر در 2 صفحه بانضمام مستندات مربوطه از مورخه 11 الی 17 خردادماه 1399 به این اداره کل ارسال نمایند. 
نسخه قابل چاپ
سال 1398  سال رونق توليد